Samenwerken

Op een gegeven moment is het moment daar: De opdracht gaat naar de lijstenmaker, om vervolgens bij u afgeleverd te kunnen worden. Voordat dit moment aanbreekt, zijn er een aantal belangrijke fases aan voorafgegaan. Titus onderzoekt het onderwerp eerst uitgebreid en maakt foto’s en schetsen. Vervolgens maakt hij aan de hand van dit studiemateriaal één of meerdere compositieschetsen om u uit te leggen hoe het onderwerp volgens hem het sterkst weergegeven zou kunnen worden. Dit is een heel belangrijke fase, omdat hierin het onderwerp niet meer centraal staat, maar het schilderij dat u gaat laten maken. Dat schilderij is namelijk wat u straks aan de wand heeft hangen. Door aan de hand van schetsen al een grove visualisatie te geven van dit schilderij, kunnen details besproken worden die in deze fase nog aangepast zouden kunnen worden. Het overleggen in deze fase met de klant ervaart Titus als “samenwerken”. 

terug